DERSLERLE İLGİLİ BAZI KONULAR

Foto: kavusan photography

VERDİĞİM DERSLER

Lisans Dersleri
lectures/undergraduate

  Geçmişte verdiğim dersler
 • Biyologlar için genel jeoloji
 • Palinoloji
 • İşletme yönetimi
 • Jeolojik harita alımı

Yüksek Lisans/Doktora Dersleri
lectures/graduate

 • 812 559 Kömür jeolojisi ve teknolojisi
 • 812 559 Palinoloji
 • 812 559 Radyoaktif hammaddeler jeolojisi
 • 812 559 Türkiye endüstriyel hammade yatakları
  Geçmişte verdiğim dersler
 • Organik jeokimya

DERSLERLE İLGİLİ BAZI KONULAR

Derslerle ilgili, jeoloji ile ilgili, üniversite yaşamıyla ilgili ve daha bir çok üniversitedeki eğitim ve öğretimi ilgilendiren konular bu sayfada seslerini sizlere *ulaştırabilsin. Gerek lisans ve gerekse Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde eğitime, üniversitenin bir öğretim üyesi olarak katkı koyuyor ve yeterince bilgimi paylaşıyorum. Bu bilgi paylaşımı bazan sadece kendi öğrencilerimle olduğu gibi diğer üniversitelerde okuyan öğrenciler içinde yararlı olmalı ve onlarda bilgilenmeliler. Hatta bazı konular ıllarını jeoloji mühendisliğine vermiş meslekdaşlarıma da katkısı olabilmeli.

TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ OLMAK

TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ OLMAK ne yazık ki, dünyada bir çok batı ülkesinde ve gelişmiş ülkelerdekilerle aynı imiş gibi düşünülüyor ki, bu bir yanılsama. Gelişmiş ülkelerdeki üniversite yaşamında, öğrenciler bilinenlerin temel mantıklarını sorgularlar. Acaba nerde bir eksiklik var, hnagi detayı şimdiye kadar düşünen olmamış, ben buradaki eksik taşı nasıl yerine koyabilirim şeklinde bir güdülememnin yapı taşıdır.

"Batının teknolojini transfer edelim" diye ucuz sözlerle kalemşörlük yapmak çok kolaydır. Kopya teknoloji üretmekle, ilerleme olamaz. Önemli olan bilimsel ve teknolojik beyinleri yetiştirebilmektir ve bunun ilk evresi de üniversitedir. Günümüzde üniversite okumak ile bir meslek eğitimi almış olmak birbirne karışmış durumdadır. Çok yaygın bir üniversite ağımız olmasına karşın, gerek öğretiler ve gerekse de bilimsel taban ne yazık ki, hala dünyanın çağdaş teknolojisinden uazaklardadır. Üniversite okumak yaratıcılık ve bilgiyi kullanma becerilerini kazandırmak olması gerekirken, sadece diploma adlı kağıt parçası dağıtımından öteye gidememktedir.

ÇAĞDAŞ TEKNOLOJİ, ÇAĞDAŞ BİLİM DÜZEYİNE ERİŞMEK DEMEK, BİLGİYİ KULLANABİLEN BEYİNLERİ ÜRETMEK DEMEKTİR.


Maden Kazaları - Madenlerde Karşılaşılan Jeolojik Sorunlar - Madenlerde İş Güvenliği - İşçi Sağlığı

Üniversitelerde değişik konularda da öğrencileri bilgilendirmek için, sadece kısa bir veya bir kaç ders sunumları yapıyorum. Örneğin, Jeolojide Tasarım diye bir derste bir kaç konuyu işliyorum. Bununla ilgili dersin sunumlarını burada vermek istiyorum.>

JEOLOJİDE TASARIM adı altında okutulan bir derste özellikle madencilik konularının pek bilinmeyen ve kitaplarda yazılmayan ama meslek yaşamında en temel noktasını oluşturan hususları işlemeye çalışıyorum. Bu bağlamda "maden kazalarının nedenleri", "jeoloji mühendisinin karşılabileceği sorunlar"; bundan başka "madenlerde iş güvenliği ve işçi sağlığı" konuları gelmektedir. Bu derslerin sunularına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.


Kömür madenlerinde karşılaşılan jeolojik sorunlar

Placeholder Image

Madenlerde iş güvenliği ve işçi sağlığı- A-sınıfı iş güvenliği

Placeholder Image

jeolojide Bilgisayar Programları - Özellikleri - Yetenekleri

Bilgisayarların icadından sonra bilimde ve özellikle mühendsilikte bir sıçrama yaşanmıştır. Çok karmaşık problemler çok hızlı ve daha doğru olarak, insan hatası olmaksızın üretilebilmişitir. Jeolojide bilgisayar kullanımı dünyada diğer ülkelerde hemen hemen 1983 ten beri kullanılmaktadır. !985-88 yıllarında Ankara Üniversitesinde ilk kez bu dersleri verme şansım oldu. Hala bu dersleri vermekteyim ancak bazı dönemlerde ne acıdır ki, bazı önünü göremeyen ve sadece kendi çevresindekileri nasiplensin diyenleri de bu bağlamda kınımayı ihmal etmiyorum. Dünyada ilerleme sağlanırken, daima zoru ve yeniyi öğrenip birşeyler katma yerine, elime diploma dene kağıt geçsin çabasındakiler daima galebe çaldılar. Bu ne acıdır ki, "TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTELİ OLMAK" diye yukarıdaki yazdıklarımı tescil etmektedir.

Gelelim, Dün beraber başladığımız batı ile 25 yıl sonra aradaki geldiğimiz noktaya: Bunu anlatmak için bir ara sadece 2 saatlik ders verdim, tıpkı, maden kazalrı gibi, tıpkı madenlerde iş güvenliği gibi.

25 yıl önce öğrencilere jeolojideki bazımsorunları basitce basic programlama ile çözüp, bunun için program yazdırıyorduk. Tıpkı, Almanya- Würzburg, Heidelberg, Bonn üniversitelerindeki gibi. Onlarda meraklı öğrenciler bu yeni konulara girdiler, master, doktora yaptılarve daha sonra bazıları daha profesyonel bilgisayar yazılımcılarıyla işbirliğine giderek firmalaştılar. Bugün bu firmlardan bazılarının Türkiyedeki bazı kamu kuruluşlarına program sattıklarını biliyoruz. Günümüzde artık bu firmalar özellikle A.B.D'deki firmalar dünya paket program tekelini ellerine geçirdiler, tıpkı Microsoft gibi.

Bunun yanında bazı maden firmları özel siparişler verip sorunlarını çözmek, büyük bir genel bakış elde etmek için tüm ellerindeki teknik veri ve hesaplardan yola çıkarak , bütün maden sahalarının en detay bilgilerini dahi 2-D ve 3-D ve en son olarak ise 4-D boyutuna dönüştürdüler. Tüm dünyadaki jeolojik verileri özellikle haritacılık ve GPS programları yardımıyla sadece yerin üstü değil, yerin altını da haritaladılar. Dünyadaki durum budur.

Bizde ise durum şudur: Onların programlarını pazarlamaya çalışan mühendis öğrencilerim veya öğrencilerimiz, onların programlarının simulasyonlarını gösterip özellikle kamuya satmaya çabasındalar.

Gleleim benim bu konudaki dersime. Bilgisayar parogramlarını jeoloj mesleği için sınıfladım ve düzeylerine göre kategorize ettim. Bugün çok ilerid düzey programlardan tutun, en basit geometrik hesaplamaya yönelik programların ne işe yarayabileceklerinide anlatmaya çalıştım. Aşağıdaki linkten bu sunumu indirip bilgilenebilirsiniz.


JEOLOJİ RAPOR YAZMAK

Jeoloji mühendisi işini yaptıktan sonra bunu rapor haline getirir. Peki bir raporun içeriği nedir? Ana başlıklar, rapor neleri içermelidir? Bu konuda hem öğrencilere hem de mühendislere yararlı olabilecek bir bilgiyi sizlerle paylaşıyorum.

Aşağıdaki linkten bu sunumu indirip bilgilenebilirsiniz.

JEOLOJİ HARİTA VE KESİTLERİNDE KULLANILAN SEMBOLLER VE İŞARETLERK

JEOLOJİ HARİTA VE JEOLOJİK KESİTLERDE KULLANILAN SEMBOLLER VE İŞARETLER konusunda bir fikir birliği yoktur. 1996-98 yıllarında TSE tarafından böyle bir standart çıkartılmış olmasına rağmen yaygınlaşamamıştır. Bunun başında gelen neden ise paylaşım ortamının tabana inmemesidir. Bazı kuruluşlar, kendi özel işaret ve sembollerini kullanmakta olmasına rağmen ortak semboller konusunda personelini yeterince aydınlatmamaktadır. Bunun yanında meslek adamı yetiştiren üniversitelerde de bu konuda bir ortak çizgi yoktur.

Bu konuda bir ortak çizgi oluşturmak ve sorunu , karmaşayı hem gündeme getirmek, hem de çözüm için öneride bulunma amacıyla jeoloji haritalarında ve kesitlerinde kullanılan işaret ve semboller olarak bir çalışma yaptım. Yerli yabancı bir çok yaygın kaynaktan yararlandım. Kaynaklar sunumun sonunda verilmeketedir. Bu çalışmamın aşağıda linki verilmiştir.

Jeoloji raporu nasıl yazılmalıdır? Raporun çatısı nasıl oluşturulmalıdır? Ortak rapor dili ne olmalıdır? RAPOR YAZIM KURALLARI

Placeholder Image

JEOLOJİ HARİTA VE JEOLOJİK KESİTLERDE KULLANILAN SEMBOLLER VE İŞARETLER

Placeholder Image

Türkiye'de Kene Sorunu

Arazi çalışmaları esnasında sık sık karşılaşılan KENElerden bulaşan KIRIM-KONGO KANAMALI HASTALIĞI bir zamanlar ülke göndeminde ön sırada idi. Bununla ilgili olarak Prof.Dr. Zafer Karaer tarafından hazırlanmış bir yazıyı sunum şeklinde hazırlamıştım. Hala bu tehlike geçmiş değil, bu nedenle bir kez okumak, nasıl davranmak gerektiğini bilmek sizin hayatınızı kurtaracaktır. Bu sunumu aşağıdaki linkten elde edebilirsiniz.

KENELERDEN KORUNMA-KIRIM-KONGO KANAMALI HASTALIĞI-POWER POINT SUNUSU

Placeholder Image

KENELERDEN KORUNMA-KIRIM-KONGO KANAMALI HASTALIĞI-adobe-pdf formatı

Placeholder Image

Daha fazla bilgi edinmek mi istiyorsunuz? İletişim kurun!

Bu sayfalarda sunulan bilgilerin bir kısmı HERKES içindir. Bazı bölümleri ise sadece ÖĞRENCİLER, bazı konular ise ARAŞTIRMACILAR içindir. Sizi hangisi ilgilendiriyor? Hangi düzeyde bir bilgiye ihtiyacınız var? Yoksa bir madeniniz var ve sorunlarınız mı var? Madenci misiniz? Bu konularda size destek olmama izin verirseniz sevinirim.

gultekin@gultekinkavusan.com