Doç.Dr.Gültekin Kavuşan beypazarı-Nallıhan jeolojik rehberi

Saha Jeolojisi-Beypazarı-Çayırhan Yöresi

Shot by Gültekin Kavuşan

SAHA JEOLOJİSİ
AYAŞ, BEYPAZARI, ÇAYIRHAN, NALLIHAN YÖRELERİ JEOLOJİSİ

Saha jeolojisi kapsamında Ayaş - Beypazarı - Çayırhan - Nallıhan, Seben kavşağına kadar olan bir rota üzerinde jeolojik olarak görülmesi gereken yerlerve buradaki jeolojik oluşumların incelenmesi yapılmaktadır.

Bu jeolojik teknik gezi 225 km uzunluktaki bir güzergahtır, saha jeolojisi dersi kapsamında gidilen uzak yörelerden biridir. Bu arazi çalışması "AKTİF EĞİTİM" (=yaparak öğrenmek) kavramı içerisinde bilgilendirmek ve "YERİNDE UYGULAMALI EĞİTİM" olarak göstermektir.

Her lokasyonun web sayfasındaki dokümanlardan" ve linklerden, "bölgenin jeolojik haritası, kolon kesit, jeolojik kesitlerin" yazıcı çıktılarını alındıktan sonra arazi çalışması daha yararlı olacaktır.


JEOLOJİ MÜHENDİSİNİN ZORUNLU DONANIMI

 • AYAKKABI: Postal, bot(giyilmiş!)
 • PUSULA: Ölçmeye uygun jeolog tipi!
 • ÇEKİÇ: Taş kırmaya uygun
 • SIRT ÇANTASI: Örnek taşımaya uygun!
 • HARİTA:Uygun ve değişik türde!
 • LUP: x10 büyütmeli
 • ARAZİ DEFTERİ: Kalın kapaklı, milimetrik kağıtlı bölümlü
 • KALEM,SİLGİ: Değişik renk ve niteliktye
 • ÖRNEK TORBASI: İşe uygun türden!
 • METRE: 5, 20,100 m.lik
 • DÜDÜK: İşaretleşmek ve haberleşmek için

JEOLOJİ MÜHENDİSİNİN SEÇİMLİ OLARAK DONANIMI

 • GPS: Arazide gerçek değerlerde lokasıonu gösteren
 • Çakı veya İğne: Sertlik tayini için!
 • Fotoğraf makinası
 • Dürbün: Dik yamaçlı arazilerde gözlem için
 • Keski, murç: Uygun sertlikte! Özellikle fosil çıkartmak için
 • Asit: Amaca uygun! Karbonat tayini, fosfat tayini vb
 • Boya: Amaca uygun!
 • Yedek Pil: GPS için!
 • Telsiz: Walkie-Talkie "en az 5 km menzilli"
 • Güneş kremi: Yüksek koruma faktörlü!
 • Su ve Yiyecek vs.
 • İlk yardım malzemesi, yara bandı vb

BEYPAZARI-ÇAYIRHAN BÖLGESİNİN:

YER BULDURU HARİTASI
(lokasyon map)

BEYPAZARI-ÇAYIRHAN BÖLGESİNİN:

JEOLOJİSİ HARİTASI
(geological map)

BEYPAZARI-ÇAYIRHAN BÖLGESİNİN:

STRATİGRAFİK KOLON KESİTİ
(columnar section)

BEYPAZARI-ÇAYIRHAN BÖLGESİNİN:

JEOLOJİK KESİT
(geological cross sections)

BEYPAZARI-ÇAYIRHAN BÖLGESİNİN:

JEOLOJİK RAPORU-Gültekin KAVUŞAN
(geological report by Gültekin Kavuşan)

LOKASYONLAR ve JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Bölge jeolojik açıdan çok güzel bir çok jeolojik özellikleri kapsamaktadır. Beypazarı baseni, özellikle genç yaşlı, miyosen ve pliyosen yaşlı birimlerdeki değişik jeolojik özeellikler gösteren adeta bir jeoloji uuygulama dershanesi niteliğindedir.

Değişik diskordanslar,, multiple -diskondanslar, mükemmel bindirme fayları, harika kıvrımları, antiklinallerdeki apex kırılmaları, sedimenatsyon karakteristikleri, çökel ortamlşarının analizleri, kıvrımlarda elastic rebound teorisi ve deformasyon elipsoidleri, sönümlü faylar, sıack su çıkışları, K-T zonu dediğimiz, kretase-tersiyere sedimamter geçiş zonu, iz fosiller akla gelen ilk özelliklerdir.

Dünyanın 2. büyük trona yatağı yine bu yörededir ve "Eti Soda A.Ş." tarafından işletilmektedir.

Tipik olarak ve doğrudan yol güzergahı üzerinde bulunan veya buna çok yakın karakteristik bazı lokasyonlar arazi çalışmaları ve jeoloji mühendisleri için seçilmiştir.

Her lokasyona ait jeolojik yapıları ve özellikler aşağıda gruplandırlmıştır.

Yöreye jeolojik amaçlı gezi için irtibat kurunuz.

Placeholder Image

Lokasyon-1
location-1

AYSANTI BELİ

Placeholder Image

Lokasyon-2
location-2

AYAŞ GİRİŞİ

Placeholder Image

Lokasyon-3
location-3

GÜNEY MAHALLESİ

Placeholder Image

Lokasyon-4
location-4

TRAVERTEN OCAĞI

Placeholder Image

Lokasyon-5
location-5

MESETA

Placeholder Image

Lokasyon-6
location-6

JİPSLER

Placeholder Image

Lokasyon-7
location-7

İNÖZÜ VADİSİ

Placeholder Image

Lokasyon-8
location-8

HIDIRLIK TEPE

Placeholder Image

Lokasyon-9
location-9

ZEVYE KÖYÜ

Placeholder Image

Lokasyon-10
location-10

ÇAYIRHAN DOMU

Placeholder Image

Lokasyon-11
location-11

ULUKÖY

Placeholder Image

Lokasyon-12
location-12

KARAKÖY

Placeholder Image

Lokasyon-13
location-13

DAVUTOĞLAN FAYI

Placeholder Image

Lokasyon-14
location-14

SARIYAR KAVŞAĞI

Placeholder Image

Lokasyon-15
location-15

NALLIHAN ÇIKIŞI

Placeholder Image

Lokasyon-16
location-16

SEBEN KAVŞAĞI

Placeholder Image
Placeholder Image
Placeholder Image
Placeholder Image

JEOLOJİ RAPOR YAZMAK

Jeoloji mühendisi işini yaptıktan sonra bunu rapor haline getirir. Peki bir raporun içeriği nedir? Ana başlıklar, rapor neleri içermelidir? Bu konuda hem öğrencilere hem de mühendislere yararlı olabilecek bir bilgiyi sizlerle paylaşıyorum.

Aşağıdaki linkten bu sunumu indirip bilgilenebilirsiniz.

JEOLOJİ HARİTA VE KESİTLERİNDE KULLANILAN SEMBOLLER VE İŞARETLER

JEOLOJİ HARİTA VE JEOLOJİK KESİTLERDE KULLANILAN SEMBOLLER VE İŞARETLER konusunda bir fikir birliği yoktur. 1996-98 yıllarında TSE tarafından böyle bir standart çıkartılmış olmasına rağmen yaygınlaşamamıştır. Bunun başında gelen neden ise paylaşım ortamının tabana inmemesidir. Bazı kuruluşlar, kendi özel işaret ve sembollerini kullanmakta olmasına rağmen ortak semboller konusunda personelini yeterince aydınlatmamaktadır. Bunun yanında meslek adamı yetiştiren üniversitelerde de bu konuda bir ortak çizgi yoktur.

Bu konuda bir ortak çizgi oluşturmak ve sorunu , karmaşayı hem gündeme getirmek, hem de çözüm için öneride bulunma amacıyla jeoloji haritalarında ve kesitlerinde kullanılan işaret ve semboller olarak bir çalışma yaptım. Yerli yabancı bir çok yaygın kaynaktan yararlandım. Kaynaklar sunumun sonunda verilmeketedir. Bu çalışmamın aşağıda linki verilmiştir.

raporu nasıl yazılmalıdır? Raporun çatısı nasıl oluşturulmalıdır? Ortak rapor dili ne olmalıdır? RAPOR YAZIM KURALLARI

Placeholder Image

JEOLOJİ HARİTA VE JEOLOJİK KESİTLERDE KULLANILAN SEMBOLLER VE İŞARETLER

Placeholder Image