Basılmış Kitaplarım

Fotograf by Gültekin Kavuşan

Kitaplarım

Kitaplarımın bir kısmını bastırdım. Bir kısmı ise elşektronik ortamda yazılmış halde bulunuyor. Kitap bastırmak oldukça maliyetli ve külfetli, hele teknik kitap ise.

Ancak ders kitabı olarak sadece öğrencilerinize verebiliyorsunuz. İşte ülkemizde bilim ve bilimsel kitapların durumu..

Ama genel kültür kitapları, romanlar, hikaye kitapları; hele birde içinde siyasi popülarite var ise 3-5 baskı yapıyor ve her basımda da 5000 -10000 adet basılabiliyor.

Bunun yanında kendiniz bastırmaya kalkarsanız daha da bir külfetli oluyor ve satılmıyor.   Biz bilim adamlarının bu ülkede karşılaştıkları en büyük sorun ne yazık ki bu..


KÜTÜPHANEMDEN

Kütüphanemde yüzlerce makale ve değişik kitaplarım var. Bunları artık gerçekten benden sonra kullanacak olanlara bırakmayı düşünüyorum. Bu nedenle bunları belirli ücretler karşılığında gerçekten kullanacak olan raştırıcı, öğrenci ve kütüphanelere devretmenin daha doğru olacağına inanıyorum. Neden ücreetli derseniz, ben bunlara zamanında iyi paralar ödedim ve bana hepsi bir bedelin karşılığında geldiler. Tecrübem şudur ki, bedava verilen bir şeyin kıymeti olmuyor, her ne kadar BEDAVA SİRKE BALDAN TATLIDIR denilsede KIYMETLİ olduğu anlamı çıkartılmamalıdır.

Kitap dergi ve makalelerin veya ciltlenmiş çalışmaların bir listesini yapmadım, ancak sorarsanız bakıp size bilgi verebilirim.


jeolojik Harita Alımı Teknikleri

Jeolojik harita alımı, jeolojinin temelindeki bir konudur

Ancak bu konuda değişik kitaplar olmasına karşılık, bu kitap çok pratik olarak hazırlanmış ve arazide kullanılabilir bir el kitabı olarak tasarlanmıştır.

Jeolokik harita alımı teknikleride içerisindedir ve doğrudan doğruya arazide jeolojik harita alımında uygulanabilecek yöntemleride tarif ederek, anlatmaktadır.

Placeholder Image
Placeholder Image
Placeholder Image

Maden İşletme Yöntemleri

Maden işletme yöntemleri, ana hatlarıyla jeoloji mühendislerine madenlerin işletilme teknikleri ve metotlarını anlatmaktadır.

Yeraltındaki bir cevherin geometrisini, özniteliklerini ortaya koyan jeoloji mühendisinin, bunun hangi yöntemlerle yer üstüne çıkartılabileceğini, sömürü oranını, uygulanabilecek en optimum yöntemin ana hatlarını açıklar.

Jeoloji mühendisleri için, madencilik terimleri, temel madencilik kavramları ve buna yönelik mühendislik uygulamlaları, alet ve kazı işlemleriyle ilgili kavramları açıklamaktadır.

Bunun yanında bir maden jeologu olmayı isteyen jeoloji mühendisine yerüstü ve yeraltı madenciliğinin temel kavram ve uygulamalarını da öğretir.

Placeholder Image
Placeholder Image
Placeholder Image
Placeholder Image
Placeholder Image
Placeholder Image

Endüstriyel Hammaddeler Jeolojisi

Endüstriyel hammaddeler jeolojisi, bir ders notudur ve Türkiyede bu konuda yazılıp basılmış ilk bigi tomarıdır. 1985 yılında hazırlanmış olan bu not, yine aynı yıl fotokopi olarak çoğaltılmıştır. Halen bu şekilde bir ders no tu olarak kullanılmaktadır.

Endüstriyel Hammadeler Jeolojisi, sanayide kullanılan her türlü hammaddeyi ve özelliklerini, doğadaki bulunuş şekli ve oluşum koşullarını anlatır.

Endüstriyel hammadeler jeolojisi bir özet ders notudur, çok daha kapsamlı olarak bazı bölümleri hazırlanmıştır. Ancak basım ve bunun maliyetleri gözönüne alındığında, satışının ise çok çok sınırlı sayıda olacağı gözönüne alındığından kapsamlı baskı gerçekleştirelemiştir., Ancak günümüz internet ortamında bunun hazırlanmış olan bölümlerinin satışı mümkündür. Bu bölümler için sormanızı öneririm.

Placeholder Image

Daha fazla bilgi edinmek mi istiyorsunuz? İletişim kurun!

Bu sayfalarda sunulan bilgilerin bir kısmı HERKES içindir. Bazı bölümleri ise sadece ÖĞRENCİLER, bazı konular ise ARAŞTIRMACILAR içindir. Sizi hangisi ilgilendiriyor? Hangi düzeyde bir bilgiye ihtiyacınız var? Yoksa bir madeniniz var ve sorunlarınız mı var? Madenci misiniz? Bu konularda size destek olmama izin verirseniz sevinirim.

gultekin@gultekinkavusan.com