DAVUTOĞLAN FAYI

Foto: kavusan photography

DAVUTOĞLAN FAYI

LİTOLOJİ

Daha fazla bilgi için bölgenin stratigrafik kolon kesitine bakınız.

BİLGİ

DAVUTOĞLAN FAYI

Davutoğlan Fayı Miyosen ve Üst Miyosen evresinde muhtemelende daha önceki dönemlerde aktivitesi olan bir faydır. Çayırhan Domunun kuzeyinde yer alır. Zeyve Köyü ile Akpınar çeşmesi arasında gelişmiş olan Antiklinalin ekseninin batıda kırılması şeklinde karşımıza çıkar. Fayın gelişimi ve özellikleri Çayırhan Domu lokasyon tanımında anlatılmıştır. Akpınar çeşmesinden sonra batıya doğru kırılarak, güney bloku yükselen, kuzey bloku düşen bir fay olarak devam eder.

Çayırhan Dom'u kuzeyinde, Akpınar kireçtaşları sert oldukları için daha az kıvrılmış iken, Hırka formasyonu marn, killi marn litolojisinde, Çoraklar formasyonu ise killi kumlu olması nedeniyle kısmen daha plastik olduğundan, çok daha fazla kıvrılmış ve FAY ÇENGELİ yapmıştır.

Eski TKİ Çayırhan Kömür ocakları işletme binasının ve günümüzde soğuk hava sebze depolarının bulunduğu noktada ise MİLONİT (=FAY BREŞİ) kırılma sırasında kırılma düzlemi olan fay çatlağı içerisinde kalan kayaç kısımlarının parçalanmış, ufalanmış, parçalar sürtünme enerjisi nedeniyle yer yer daha iyi kristalize olarak pekişmiştir. Davutoğlan köyünden batıya Sarıyar Köprüsüne giderken sol yamaçta marn ve killerinde aynı şekilde iyi pekişmeleri sonucu diğer kısımlar aşınmasına rağmen, bu pekişmişmkısımlar sert röliyef oluşturmaktadır. Bu olaya MİLONİTLEŞME adı verilir.

Oluşan MİLONİT (=FAY BREŞİ) sürtünme sonucu açığa çıkan enerji nedeniyle daha sert ve çok sıkı birbirine kaynaşmış bir yapı lkazanır. Bu yapı erozyona daha dayanıklı olduğundan kolay aşınmaz ve bir çıkıntı şeklinde kalır. Bunu Davutoğlan köyünden batıya doğru yol boyunca gözlenen sert ve çıkıntı şeklinde duran Çayırhan Formasyonunun kalıntılarında görebiliyoruz.

Fay zonlarında gözlenen yapılardan olan HARNİŞ (=FAY AYNASI ÇİZİKLERİ) yine bu Çayırhan formasyonunun oluşturduğu sert ve dayanaıklı FAY AYNASI DÜZLEMLERİ üzerinde görebilmekteyiz.

Fayların bulundukları kırık düzlemlerinin tanınmalarından birisi de FAY KIRIK HATTI boyunca su kaynaklarının dizilmesidir. Davutoğlan Fayı hattı boyunca, Soğuk hava depolarının bulunduğu nokta, Davutoğlan köyünün çeşmesi ve köprünün hemen başındaki çeşmeler bir sıra halinde ip gibi dizilmişlerdir. Bu da fayların tanınmasında önemli bir ipucudur.

DAVUTOĞLAN FAYI

Davutoğaln fayı aynasının Nirengili tepedeki durumu

Yaklaşık 75o ile Kuzey dalan bir fay aynası gözlenir. Kuzey blok altta düşmüş ve bu esnada altı boşaldığı için üstteki tabakalar kırılarak fay düzlemmi boyunca yığışmışlardır. Tepenin daha kuzeyinde ise Çayırhan Formasyonun marnları yataya yakın olarak durmaktadır.

Placeholder Image


ÇAYIRHAN KIZ TEPESİ

Litolojik istiflenme:ÇAYIRHAN FORMASYONU:yeşil marn, beyaz tüflü karbonatlı killi kireçtaşı, BOZBELEN FORMASYONU:kırmızı silt-kil-çamurtaşı, KİRMİR FORMASYONU:beyaz renkli kısmen karbonatlı killi marn, üstünde jipsler

Placeholder Image

ÇAYIRHAN KUŞ CENNETİ PANORAMİK GÖRÜNÜMÜ
Sarıyar baraj gölünün bu kısmı jipsli çökellerin erimeleri nedeniyle suyun özellikle sülfat bakımından zenginleşmesi nedeniyle göçmen kuşlar için hem dinlenme, hemde tedavi merkezi olarak değerlendirilmektedir.
Karabatak gibi bazı kuş türleri ise buradaki sazların arasında yuva kurmuşlardır. Örnitologlar için burası, göçmen kuşlar için önemli bir gözlem merkezidir.

Placeholder Image

Daha fazla bilgi edinmek mi istiyorsunuz? İletişim kurun!

Bu sayfalarda sunulan bilgilerin bir kısmı HERKES içindir. Bazı bölümleri ise sadece ÖĞRENCİLERİM içindir. Bazı konular ise ARAŞTIRMACILAR içindir. Sizi hangisi ilgilendiriyor? hangi düzeyde bir bilgiye ihtiyacınız var? Yoksa bir madeniniz var ve sorunlarınız mı var? Madenci misiniz? Bu konularda size destek olmama izin verirseniz sevinirim.

kavusan@eng.ankara.edu.tr