ULUKÖY

Foto: kavusan photography

ULUKÖY BATISI
PALEOSEN-NEOJEN DİSKORDANSI

LİTOLOJİ

Daha fazla bilgi için bölgenin stratigrafik kolon kesitine bakınız.

BİLGİ

ULUKÖY BATISI - PALEOSEN-NEOJEN DİSKORDANSI

AÇILI DİSKORDANS,(=uyumsuzluk) bir aşınma ve tektonizma ile eğimlenmiş paleocografik yüzeyin üzerine farklı eğimli tabakaların daha sonra yani daha genç olarak çökelmesi sonucu ortaya çıkan bir uyumsuzluk (diskordans)yüzeyi ve olgusudur. ULUKÖY doğusunda, güneye eğimli Pre-neojen Paleosen yaşlı şarabi kırmızı renkli kumtaşı, çakıltaşı, öamurtaşınfan oluşan birimlerin üzerine yatay tabakalı, Miyosen yaşlı Çoraklar formasyonu çökelmiştir.

KONKORDANS,(=uyumluluk) diskordasın tersidir, alttaki yaşlı tabakaların üzerine genç olan üstteki tabakalar, aeada zaman boşluğu olmaksızın çökelirler, yani bir süreklilik vardır. Çoraklar formasyonu üzerinde, kömür damarları, Hırka formasyonu ve Akpınar kireçtaşları birbirleri üzerine uyumlu ve aralarında zaman boşluğu olmaksızın çökelmişlerdir.

ULUKÖY BATISI - PALEOSEN-NEOJEN DİSKORDANSI

Placeholder Image


Placeholder Image


Daha fazla bilgi edinmek mi istiyorsunuz? İletişim kurun!

Bu sayfalarda sunulan bilgilerin bir kısmı HERKES içindir. Bazı bölümleri ise sadece ÖĞRENCİLERİM içindir. Bazı konular ise ARAŞTIRMACILAR içindir. Sizi hangisi ilgilendiriyor? hangi düzeyde bir bilgiye ihtiyacınız var? Yoksa bir madeniniz var ve sorunlarınız mı var? Madenci misiniz? Bu konularda size destek olmama izin verirseniz sevinirim.

kavusan@eng.ankara.edu.tr