AYAŞ YASTIK LAVLARI

Foto: kavusan photography

AYAŞ YASTIK LAVLARI

LİTOLOJİ

BİLGİ

Paleozoyik yaşlı metamorfik şistlerin Neojen yaşlı tortullarla örtüldüğü bu lokasyonda, Neojen yaşlı tortullarla aynı yaşta olan volkanik aktivite ürünleri olarak, tüf, tüffit ve lavlar gözlenmektedir.

Mağma ocağının kalıntı bazik lavları yayılırken, neojen yaşlı gölün suyuna akanlar ani soğuma nedeniyle PILLOW LAV (YASTIK LAV) şekline dönüşürler.
Ani soğuma sonucunda lav bloklarının çatlaklarında oluşan alterasyon nedeniyle yuvarlaklaşırlar ve üst üst yaptıkları yığışımlar, yastıklara benzediğinden bu ad verilmiştir.

Yastık lavlara bakış

Placeholder Image
Placeholder Image
Placeholder Image


Daha fazla bilgi edinmek mi istiyorsunuz?? İletişim kurun!

Bu sayfalarda sunulan bilgilerin bir kısmı HERKES içindir. Bazı bölümleri ise sadece ÖĞRENCİLERİM içindir. Bazı konular ise ARAŞTIRMACILAR içindir. Sizi hangisi ilgilendiriyor? hangi düzeyde bir bilgiye ihtiyacınız var? Yoksa bir madeniniz var ve sorunlarınız mı var? Madenci misiniz? Bu konularda size destek olmama izin verirseniz sevinirim.

kavusan@eng.ankara.edu.tr