SARIYAR KAVŞAĞI

Foto: kavusan photography

SARIYAR KAVŞAĞI

LİTOLOJİ

Daha fazla bilgi için bölgenin stratigrafik kolon kesitine bakınız.

BİLGİ

SARIYAR KAVŞAĞI

ÇAYIRHAN FORMASYONUNDAN BOZBELEN FORMASYONUNA DERECELİ GEÇİŞ

Düşey yönde bir litoloji, diğer bir litolojiye, dereceli olarak yani tedrici olarak geçiş gösterebilir. Çayırhan kuş cenneti karşısındaki Kız tepeye bakılıdğında alltaki ÇAYIRHAN FORASYONU'nun yeşil renkli marnlarının, dereceli olarak üstteki kırmızı renkli BOZBELEN FORMASYONU'nuna geçişleri gözlenir. önce ince bantlar halinde yeşil renkli ÇAYIRHAN Marnları arasında gözlenen Bozbelen formasyonunun kırmızı killi çamurtaşları giderek hem sayıca hemde kalınklıarı artar. Üstte doğru ise Çayırhan marnlarının bantları giderek azalır ve kalınlaıkarı da kaybolurken çamurtaşları giderek artar ve litolojide çamurtaşından, ince saçılmış taneleri olan ince bol killi kumtaşlarında ve daha sonra ise iri taneli kumtaşlarına dönüşür. Kumtaşları yer yer iri taneli sellenmeye bağlı hızlı depolanma ürünü çakıllı, az killi kaba kumtaşlarına döner.

Bu geçişi yol boyunca görebiliriz. Buradaki bu düşey yöndeki geçiş mükemmel bir TEDRİCİ-DERECELİ GEÇİŞ'i gösterir.

Bu geçiş, sedimantasyon ortamını besleyen hem suların giderek artışını, hem de taşıma güçlerinin artışını gösterir. Bu beslenme bölgesinin giderek yükselimin bir sonucudur.

PALEOSEN-EOSEN GEÇİŞİ

Sarıyar kavşağına gelmeden, Paleosen-Eosen geçişi de aynı şekilde dereceli geçiş gösterir ancak bunderecelenme daha hızlı olmuştur. Eosen, önce sarı renlklimkumlu-killi tabaka ile başlar ve üste doğru beyaz killi kireçtaşı tabakasıyla s-ona erer. Burada aynı zaman da bir senklinal oluşturur ve yol senklinalin ortasından geçer.

ÇAYIRHAN FORMASYONUNDAN-BOZBELEN FORMASYONUNA DERECELİ GEÇİŞ

Alltaki ÇAYIRHAN FORMASYONUnun yeşil marnları azalıp incelierken , üstte BOZBELEN FORMASYONU kırmızı çamurtaşları giderek kalınlaşır ve BOZBELEN FORMASYONUna geçer.

Placeholder Image

Placeholder Image

Paleosen-Eosen geçişi ve Senklinal

Placeholder Image


Paeosen-Eosen Geçişi

Placeholder Image

Daha fazla bilgi edinmek mi istiyorsunuz? İletişim kurun!

Bu sayfalarda sunulan bilgilerin bir kısmı HERKES içindir. Bazı bölümleri ise sadece ÖĞRENCİLERİM içindir. Bazı konular ise ARAŞTIRMACILAR içindir. Sizi hangisi ilgilendiriyor? hangi düzeyde bir bilgiye ihtiyacınız var? Yoksa bir madeniniz var ve sorunlarınız mı var? Madenci misiniz? Bu konularda size destek olmama izin verirseniz sevinirim.

kavusan@eng.ankara.edu.tr