MAKALELER
BİLDİRİLER

fotograf by Gültekin KavuşanMAKALELER-articlesZUR GEOLOGIE PALEONLOGIE DES JUNGTERTAIRENBECKENS VON BURMU-SAGIRLAR CIVILI. 1985. G.KAVUSAN & O.SCHULZ.Neues Jahrbook Geologischen Palaeontologischen Monatshefte.14-11;667-680.Stuttgart.

MOLLUSKEN DER MIOZAENEN ABLAGERUNG DER UMGEBUNG HARMANCIK.1984. H.SCHUTT & G.KAVUSAN. Archive der Molluskenkunde.114-(4/6),217-229.Frankfurt am Main.

ADANA FEKE DOLAYLARINDA SEYREK GORULEN LIYAS KOMURLERI.1998. A.UGURLUAY, G.KAVUSAN, N.TULU& M.ANIL. Jeoloji Nühendisliği,32-33;54-59.Ankara.

BEYPAZARI CAYIRHAN HUMIK ASITLERININ IR-SPEKTROFOTOMETRIK INCELENMESI.1993. G.KAVUSAN.MTA DERGISI,115;91-98.Ankara.

BEYPAZARI CAYIRHAN KOMUR HAVZASI LINYITLERININ YATAKLANMASINDA TEKTONIZMANIN ONEMI. 1993. KAVUSAN.TUBITAK_DOGA Türk Yerbilimşeri Dergisi,1;135-145.Ankara.

MADEN KANUNU TASOCAKLARI-G.KAVUSAN,JEOLOJI MUHENDISLIGI DERGISI

MADEN_KANUNU TASOCAKLARI NIZAMNAMESI CELISKISI.GKAVUSAN.MTA-EKONOMI BULTENI

DOGAL YAPITASLARI VE MERMERLERIN KULLANIMI SIRASINDA ORTAYA CIKAN SORUNLAR.M.Y.CELIK; G.KAVUSAN. MERMER DERGISI

ENDUSTRIDE KOMURLERI YAKMA SISTEMLERI. G.KAVUSAN.TURKIYE ENERJI BULTENI.

ISINMADA KULLANILAN LINYITLERIN SINIFLANDIRILMALARI VE ONEMI.G.KAVUSAN

KOMUR TICARETININ SORUNLARI. G.KAVUSAN.STANDART

KÖMÜRLERİN JEOKİMYASAL öZELLIKLERİ ORGANİK MADDENİN KÖMÜRLEŞME SÜRECİNDEKİ DÖNÜŞÜMÜ. 1998Bmlüm:7. KÖMÜR; Özellikleri, Teknolojisi ve Çevre İlişkileri.EDITÖR: ORHAN KURAL. Özgün ofset.87-112.İstanbul.

MOGAN GOLUNUN KADEMELI PERDE YONTEMIYLE TEMIZLENMESI.

MOLLUSKEN DER MIOZAENEN ABLAGERUNGEN IN DER UMGEBUNG HARMANCIK.SCHUTT.G.KAVUSAN

NEOGENE MOLLUSKEN AUS DEN TERTIAERENBECKEN BEI AFYON-TURKEY.SCHUTT.G.KAVUSAN.GEOLOGICE ET PALEONTOLOGICA

SIVAS KANGAL-KALBURCAYIRI LINYIT YATAGININ JEOLOJISI.R.NARIN.G.KAVUSAN

ENERJININ KALKINMADAKI ROLU.TORKU-TOPRAĞIN TADI DERGISI

TORTULLARDA TOPLAM SEKER MIKTARININ EMMERICH-A METODUYLA TAYINI VE ONEMI-AFYON-KARAMIK GOLU ORNEGI.G.KAVUSAN.A.ORHAN.MTA DERGISIBİLDİRİLERBEYPAZARI ÇAYIRHAN LİNYİTLERİNİN VİTRİNİT REFLEKSİYONLARI İLE TEKTONİZMA İLİŞKİLERİ. 1993. G.KAVUSAN.Eerk Sempozyumu.357-364.Ankara. 

BOLU-YENİÇAĞA TURBALARININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ. 1997.G.KAVUSAN & A.SERDAROğLU. Selçuk Üniversitesi, 20. yıl sempozyumu. 313-320. Konya.  

DOGALTAş VE MERMERLERE UYGULANAN YüZEY şEKiLLENDiRME TEKNiKLERi. 2001.M.Y.CELIK& G.KAVUSAN.4.EHM SEMPOZYUMU.77-86.İzmir.

THE PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF YENICAGA PEAT DEPOSIT,BOLU/TURKEY.1999. G.KAVUSAN &A.SERDAROGLU.European Coal Geology. Editör: Eran NAKOMAN. 2.rd European Coal Conference Proceeding.293-300.İzmir.

GEOLOGICAL_SETTING_OF_YENICAGA_PEAT_DEPOSIT_BOLU_TURKEY.G.KAVUSAN & T.KARASEYFIOGLU. Coal Geology. Editör: Eran NAKOMAN. 2.rd European Coal Conference Proceeding.301-310.İzmir

TOKLAR-REşADİYE BENTONİTLERİNİN KÖKENİ. 1996. Karadeniz Teknik Üniversitesi 30 yıl Sempozyumu. v:1,26-36.Trabzon.  

TOKLAR-REşADİYE BENTONİTLERİNİN TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ. 1996. Çukurova Üniversitesi. 20 yıl Sempozyumu. 26-36. Adana

TÜRKİYE TURBALARININ ÖZELLİKLERİ. 1991.G.KAVUSAN & R.NARIN.Türkiye Jeoloji Kurultayı 1991 Bülteni;306-314.Ankara.  

YERALTI GAZLAŞTIRMASININ ÖNEMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER GAZIN KULLANIMI.1986. G.KAVUSAN.4.DÜNYA ENERJİ KONGRESİ.Teknik oturum tebliğleri-4;269-279.İzmir.

Geology and invert sugar distribution in peatland of modern Karamik Lake-Afyon/Turkey. 2007. G.KAVUSAN & A.ORHAN.European Geosciences Union 2007. Geophysical Research Abstracts, Vol. 9, 10500, SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU2007-A-10500.Wien. 

GEOLOGICAL_SETTING_OF_YENICAGA_PEAT_DEPOSIT_BOLU_TURKEY. 1993. G.KAVUSAN & T.KARASEYFIOGLU. Editör: Eran NAKOMAN. 2.rd European Coal Conference Proceeding. 293-300.İzmir.

TOZUN MİNERALOJİK VE KİMYASAL YAPISININ TOZLA MÜCADELEDEKİ ÖNEMİ.1995.G.KAVUSAN. Çimento Sempozyumu. İnşaat Mühendisleri Odası.180-185.Ankara.

TOZUN MİNERALOJİK VE KİMYASAL YAPISININ TOZLA MÜCADELEDEKİ ÖNEMİ.1995.G.KAVUSAN. ISGUM-Madenlerde İşGüvenliği-Sağlığı ve Çevrenin Korunması Konferansı.119-126.Ankara. 

MOGAN GÖLÜNÜN KADEMELİ PERDE YÖNTEMİYLE TEMİZLENMESİ. 1998. Mogan Gölü korunması konferansı. Gölbaşı-Ankara. 

HANCILI FIL DISI BULGUSU ÜZERİNE

 

 Daha fazla bilgi edinmek mi istiyorsunuz? İletişim kurun!

Bu sayfalarda sunulan bilgilerin bir kısmı HERKES içindir. Bazı bölümleri ise sadece ÖĞRENCİLER, bazı konular ise ARAŞTIRMACILAR içindir. Sizi hangisi ilgilendiriyor? Hangi düzeyde bir bilgiye ihtiyacınız var? Yoksa bir madeniniz var ve sorunlarınız mı var? Madenci misiniz? Bu konularda size destek olmama izin verirseniz sevinirim.

gultekin@gultekinkavusan.com