AYSANTI BELİ

Foto: kavusan photography

AYSANTI BELİ

LİTOLOJİ

BİLGİ

Bölgede çok derinlerde bir magma ocağı vardır ve bu magmanın aktivitesi ürünleri olan tüfler basende depolanmışladır. Bu tüflerin bnasenin kıyısında veya sıcak termal suların çıkış noktalarına yakın olan yerlerde, bu sıcak ve bileşiminde bol karbondioksit (CO2) içeren sular tüfleri ve tüflerin içerisindeki felsdpatları alterasyona uğratmışlardır.
Tüflerin ayrışması sonucu KAOLİNİT oluşumlari ve "KAOLEN BEBEKLERİ" vardır.
Feldspatların aşağidaki şekilde ayrışması ile aşağıdaki kimyasal reaksiyonun bir sonucu KAOLİNİT oluşur.

3KAlSi3O8 (K-Felds.)+ 2H+ ------> 3Al3Si2O5(OH)4 (Kaolinit) + 2K+

Kaolenler, seramik sanayisinin temel hammddesidir. Bu nedenle büyük ekonomik önemleri vardır. Silisleşme ile silisin ayrılamaması ve ortamdan uzaklaşamaması nedeniyle Kaolen ve Silis birlikte katılaşırsa "PORSELANİT" adını verdiğimiz oluşukları görürüz. Bu oluşuklar "Kaolen bebekleri" şeklinde ortamda dağılmış bulunurlar.

EK BİLGİ: Başbereket baseni kendine özgü endemik özellikle bikarbonat bakımından zengin bir bitkiyide barındırır.  Bu bitkiler özellikle Na (OH) CO3 bakımından zengin bir toprağa sahip olduğunu gösterir.Başbereket basenine bakış

Placeholder Image

Daha fazla bilgi edinmek mi istiyorsunuz?? İletişim kurun!

Bu sayfalarda sunulan bilgilerin bir kısmı HERKES içindir. Bazı bölümleri ise sadece ÖĞRENCİLERİM içindir. Bazı konular ise ARAŞTIRMACILAR içindir. Sizi hangisi ilgilendiriyor? hangi düzeyde bir bilgiye ihtiyacınız var? Yoksa bir madeniniz var ve sorunlarınız mı var? Madenci misiniz? Bu konularda size destek olmama izin verirseniz sevinirim.

kavusan@eng.ankara.edu.tr